לקוחות

גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
Sarel
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
לאומית
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
כללית
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
מאוחדת
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
אסותא
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
אמריקן מדיקל סנטר
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
מכבי שירותי בריאות
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
ישכאר
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
אוניברסיטת תל אביב
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
מכון ויצמן למדע
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
האוניברסיטה העברית
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
חברת החשמל
גטר גרפיקס, מכונות דפוס אופסט, מדבקות, חומרים למכונות דפוס אופסט
התעשייה האווירית לישראל