גלילי למינציה

גטר גראפיקס דגש משווקת גלילי למינציה  קרה של חברת KDX 

Getter