מותגים

גטר גראפיקס דגש מייצגת בישראל את המותגים הבאים:

D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 11, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Komori
Enfoucs 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Enfoucs
1 3 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Mgi
Trelleborg 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Trelleborg
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 10, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Epple
images 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Kdx
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 2 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Orafol
komfush, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Komfi
images 3 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Autobond
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 1 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Esko Artwork
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 5 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Agfa
durst logo 1 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Durst
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 6, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Canon
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 7 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Konica Minolta
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 4 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Hornschuch
Q.I press controls 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Q.I press controls
manroland copy 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Manroland
Schwegmann copy 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Schwegmann
Technova 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Technova
logo eng 1 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Meccanotecnica
elogo 2 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Jiachen
Scanvec 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Sai Scanvec
Royal Sovereign 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Royal Sovereign
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 8 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
CANON Océ
X rite 2, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
X-rite
Vacuumatic 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Vacuumatic
ferag 1, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Ferag
Keencut copy, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
KeenCut
mutoh copy, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Mutoh
tecnau, מדבקות לרצפה, מדבקות מודפסות, מדבקות מים, מדבקות מספרים, מדבקות נייר
Tecnau