מותגים

גטר גראפיקס דגש מייצגת בישראל את המותגים הבאים:

הורד 11, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Komori
Enfoucs 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Enfoucs
1 3 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Mgi
KOLBUS 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Kolbus
Trelleborg 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Trelleborg
הורד 10, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Epple
images 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Kdx
הורד 2 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Orafol
komfush, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Komfi
images 3, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Autobond
הורד 1 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Esko Artwork
הורד 5 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Agfa
durst logo 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Durst
הורד 6, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Canon
הורד 7 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Konica Minolta
הורד 4 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Hornschuch
Q.I press controls 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Q.I press controls
manroland copy 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Manroland
Schwegmann copy 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Schwegmann
Technova 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Technova
logo eng 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Meccanotecnica
elogo 2, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Jiachen
Scanvec 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Sai Scanvec
Royal Sovereign 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Royal Sovereign
הורד 8 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
CANON Océ
X rite 2, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
X-rite
Vacuumatic 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Vacuumatic
ferag 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Ferag
Keencut copy, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
KeenCut
mutoh copy, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Mutoh
tecnau, and Five colors, used printing and bindery machinery, TITAN 3020, מדבקות לדלתות, מדבקות מעוצבות
Tecnau