מותגים

גטר גראפיקס דגש מייצגת בישראל את המותגים הבאים:

D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 5 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Agfa
durst logo 1 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Durst
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 6, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Canon
1 3 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Mgi
mutoh copy, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Mutoh
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 11, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Komori
Enfoucs 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Enfoucs
Trelleborg 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Trelleborg
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 10, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Epple
images 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Kdx
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 2 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Orafol
komfush, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Komfi
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 1 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Esko Artwork
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 7 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Konica Minolta
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 4 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Hornschuch
Schwegmann copy 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Schwegmann
logo eng 1 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Meccanotecnica
Scanvec 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Sai Scanvec
Royal Sovereign 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Royal Sovereign
Vacuumatic 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Vacuumatic
ferag 1, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Ferag
Keencut copy, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
KeenCut
tecnau, מדבקות הולוגרמה, מדבקות זכוכית, מדבקות חלון, מדבקות לאמבטיה, מדבקות לארון
Tecnau