מותגים

גטר גראפיקס דגש מייצגת בישראל את המותגים הבאים:

D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 11, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Komori
Enfoucs 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Enfoucs
1 3 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Mgi
KOLBUS 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Kolbus
Trelleborg 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Trelleborg
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 10, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Epple
images 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Kdx
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 2 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Orafol
komfush, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Komfi
images 3 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Autobond
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 1 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Esko Artwork
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 5 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Agfa
durst logo 1 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Durst
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 6, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Canon
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 7 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Konica Minolta
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 4 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Hornschuch
Q.I press controls 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Q.I press controls
manroland copy 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Manroland
Schwegmann copy 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Schwegmann
Technova 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Technova
logo eng 1 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Meccanotecnica
elogo 2 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Jiachen
Scanvec 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Sai Scanvec
Royal Sovereign 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Royal Sovereign
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 8 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
CANON Océ
X rite 2, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
X-rite
Vacuumatic 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Vacuumatic
ferag 1, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Ferag
Keencut copy, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
KeenCut
mutoh copy, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Mutoh
tecnau, מדבקות מספרים, מדבקות נייר, מדבקות פרסום, מדבקות צבעוניות, מדבקות צורניות
Tecnau