מותגים

גטר גראפיקס דגש מייצגת בישראל את המותגים הבאים:

KOLBUS 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Kolbus
Trelleborg 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Trelleborg
download 6, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Epple
images 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Kdx
download 7, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Orafol
download 1 2, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Komfi
images 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Autobond
esco logo copy, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Esko Artwork
download, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Agfa
download 5, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Durst
download 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Canon
download 2, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Konica Minolta
Enfoucs 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Enfoucs
HORNSCHUCH 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Hornschuch
Q.I press controls 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Q.I press controls
manroland copy 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Manroland
Schwegmann copy 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Schwegmann
Technova 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Technova
logo eng, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Meccanotecnica
elogo, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Jiachen
Scanvec 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Sai Scanvec
Royal Sovereign 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Royal Sovereign
download 4, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
CANON Océ
X rite 2, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
X-rite
Vacuumatic 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Vacuumatic
ferag 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Ferag
Keencut copy, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
KeenCut
mutoh copy, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Mutoh
tecnau, and Five colors, used printing and bindery machinery, מדבקות לדלתות, מדבקות לבנות, מדבקות מעוצבות
Tecnau