מותגים

גטר גראפיקס דגש מייצגת בישראל את המותגים הבאים:

D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 11, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Komori
Enfoucs 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Enfoucs
1 3 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Mgi
KOLBUS 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Kolbus
Trelleborg 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Trelleborg
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 10, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Epple
images 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Kdx
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 2 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Orafol
komfush, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Komfi
images 3 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Autobond
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 1 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Esko Artwork
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 5 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Agfa
durst logo 1 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Durst
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 6, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Canon
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 7 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Konica Minolta
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 4 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Hornschuch
Q.I press controls 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Q.I press controls
manroland copy 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Manroland
Schwegmann copy 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Schwegmann
Technova 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Technova
logo eng 1 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Meccanotecnica
elogo 2 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Jiachen
Scanvec 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Sai Scanvec
Royal Sovereign 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Royal Sovereign
D7 94 D7 95 D7 A8 D7 93 8 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
CANON Océ
X rite 2, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
X-rite
Vacuumatic 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Vacuumatic
ferag 1, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Ferag
Keencut copy, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
KeenCut
mutoh copy, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Mutoh
tecnau, and Five colors, used printing and bindery machinery, לדים למכירה, מדבקות קריסטל, מדבקות למקרר
Tecnau