מדפסות פורמט רחב

גטר גראפיקס דגש מוכרת מדפסות פורמט רחב המשמשות להדפסה על שלטים: הדפסה על קשיחים, והדפסה על גלילים. רבות מן המדפסות אותן גראפיקס דגש מוכרת, הינן מדפסות UV משולבות המשמשות גם גלילים וגם קשיחים