, 14 88 pics 9
, one way vision 1
, One Way Vision printing signs
, 14 88 pics 9
, one way vision 1
, One Way Vision printing signs

מדבקת ויניל מחורר עמידה One Way Vision, ORAFOL

(Getter)

  • מדבקת רשת ויניל מחורר בעובי 160 מיקרון.
  • להצגת פרסום וגרפיקות.
  • במבט מהחוץ אל הפנים – ייראה הפרסום/ התמונה, בעוד שבמבט מהפנים כלפי החוץ ניתן לראות דרך הויניל המחורר.
  • מתאים לשימוש חוץ, כולל עיטוף רכבים ובניינים. יכולת הדבקה מצוינת למגוון זכוכיות בזכות דבק מסוג פרמננט .
  • מיועד להדפסה בשיטות -ecosolvent LatexUVsolvent . הויניל המחורר מגיע באורך 50 מטר, ברוחב 1.50 ,1.27 ,1.37 .1.52  מטר ונמכר כ-גליל.
כמות: