מכונת הדפסה והשבחה דיגיטלית Mgi Jetvarnish 3D web, 4 1

מכונת הדפסה והשבחה דיגיטלית Mgi Jetvarnish 3D web

  • מכונה דיגיטלית להשבחת תוויות בגלילים
  • המכונה היחידה מסוגה עם תפוקה של מכונות קונבנציונליות
  • פויל חם לאיכות מקסימלית ועמידות בקיפולים
  • קורונה, לכה פלקסו, לכה דיגיטלית, פויל חם דיגיטלי
  • שטנץ חצי רוטטיבי במהלך אחד
  • לכה ופויל דיגיטליים כולל יכולת דאטה משתנה
  • למעלה מ-30 התקנות עובדות בעולם
כמות: