, 1429803878087

לוח דיגיטלי Agfa Azura

(Aעכש)

  • השיטה המיושמת בלוחות Azura מאפשרת חשיפת הלוח ללא שימוש בכימיקלים לפתוח ובכך מאפשרת עבודה “ירוקה” יותר ללא פסולת כימית. 
כמות: