, 14 89 pics 7

מדבקה מחזירת אור פריזמטית לשלטי תנועה בין עירוניים ORALITE 5910, ORAFOL

  • מדבקה מיוחדת רפלקטיבית פריזמטית, שפותחה עבור שילוט דרכים ותמרורים בעלת עמידות ארוכה לתנאי חוץ
  • דבק סולבנט פוליאקרילט, פרמננט
  • המדבקה מצופה הגנת UV מיוחדת עבור עמידות לתנאי חוץ לטווח ארוך (10 שנים)
  • המדבקה כוללת סימני זיהוי (water marks), עם שם המוצר ומס’ שנות העמידות עבור מעקב במידת הצורך בעתיד
  • מותאם להדפסת משי ומוצע בצבעים: לבן וצהוב
  • נמכר לפי מטר מרובע או גליל מלא
  • נתונים טכניים: מידות: רוחב 1.22 מטר, באורך 50 מטר
  • אישור תקני מע”צ
כמות: