, 14 89 pics 3

מדבקת ויניל פלורסנטית לשילוט , שילוט רכבים ORACAL 6510, ORAFOL

(Orafol)

  • מדבקת קאסט פלורוסנטית המגיעה ב-7 צבעים
  • מיועדת לשימוש קצר מועד (1 שנה), בעלת דבק פרמננטי אקרילי, נגד מים
  • מיועדת בעיקר לדפוס משי
  • יישומים: שילוט הרכב והתחבורה כמו גם שילוט מכל הסוגים
כמות: